ÇTSO’ndan Bölge Firmalarına Dış Ticaret Desteği

1-CanakkaleZDisZTicaretZDestegi.jpg


Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından ilan edilen İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programı kapsamında, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÇTSO) yürüttüğü projeile kurulan “Çanakkale Dış Ticaret Destek Merkezi” Eylül ayı itibari ile firmalara ücretsiz olarak; pazar tespiti, hedef ve sektör pazar analizi, pazar araştırması ile uygulamaya dönük dış ticaret eğitimleri hizmetlerini vermeye başladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda GMKA tarafından desteklenen proje ileÇTSO bünyesinde kurulanMerkez faaliyetlerine başlayarak projenin bittiği mayıs ayından bu yanaBölgede bulunan 7 firmaya hizmet vermiş durumda.KURULAN MERKEZ İLE BÖLGENİN DIŞ TİCARET POTANSİYELİ GELİŞECEK

Merkez, ÇTSO’nundış ticaret konusunda etkinliğinin artırılması; bölgede dış ticaretpotansiyelini geliştirecek ve destekleyecek sürdürülebilir alt yapıların oluşturulması amacıyla kuruldu. Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasınayönelik sürdürülebilir yapıların oluşturulması hedefi ile kurulan merkezde; akıllı tahta, projeksiyon cihazı, 17 adet masaüstü bilgisayar, renkli tarayıcı ve yazıcı, webcam, mikrofon sistemi gibi demirbaşlar alınmış; ayrıcatoplantı ve eğitim salonlarıda oluşturulmuştur.
Dış Ticaret Destek Merkezindehalihazırdaihracat yapan firmaları yeni pazarlara taşımak, ihracat yapmayahazırlanan firmalar için yol haritası oluşturmak ve bu kapsamda destekvermek, ihracat yapmamış ancak ihracat yapma potansiyeliolan firmalar için özendirici danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.MERKEZ, DESTEK ALMAK İSTEYEN FİRMALARINI BEKLİYOR

ÇanakkaleTicaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı ve Çanakkale'de faaliyetgösteren 7.806 üyenin; uluslararası piyasalara doğrudanerişimlerinin sağlanabileceği, yurt dışı pazar trendlerini yakından takip edebilecekleri, uluslararası rakiplerinitanıyabilecekleri, sektörlerinde yaşanan tüketici eğilimlerini görerek daha fazla katma değeri yüksekürünüretmelerinin teşvik edileceği veüyelere dış ticaret konusunda her türlü teknik alt yapının sunulacağı merkez, destek almak isteyen firmalarını bekliyor.

2-Canakkale-Dis-Ticaret-Destegi.jpg


Kaynak : http://www.canakkaleaynalipazar.com/ctso-ndan-bolge-firmalarina-dis-ticaret-destegi/20380/
 
Üst